yuの類語・関連語

表示回数: 2897

主な類語・関連語

ri uk mr tomato aya po mimi ko haru coco si noa mar tan pi nb nan ao misa yuu oto ik ky kei kana ami ru nyan uki uu kim karin ichi hoshi hiro momoka fu mika usa cherry taku kuro yui asa eri fr ren ayu ran ana ro ka kami buki ku zou maki chi sen gyo yo uma ken yosi shi ji shiro hei mei tuki usagi taro saku kazu ki kko noki jyu uka masa aki sugi ichiro koto suna mugi iki sono buta huku chii syo pika oya ryu ya taka tyan yuka koh saki yan uru kino rei jin yami nasu aru fumi rin oka sato yaku kou yama momo :@ _2525 oru toku ako bata hiko otome kyu eda eru nobu yuki Masa Kou saba kumi duki nosuke mako kky kamo Yuki Ko riku aka shimo zu ba kun Yu kani suda Kei chiyo Ka sima yuzu
Wikipedia 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 ka 74%
2 kami 73%
3 buki 72%
4 ku 72%
5 mika 72%
6 zou 72%
7 yuu 72%
8 maki 70%
9 chi 70%
10 sen 70%
yahoo_news 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 ka 79%
2 zu 76%
3 buki 75%
4 kami 74%
5 ken 74%
6 yo 74%
7 yuu 74%
8 mika 74%
9 zou 74%
10 ko 74%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 バイト
2 ツンデレ
3 www
4 プレゼン
5 象徴
6 爆睡
7 変人
8 そっくり
9 理解
10 TOKIO