yuの類語・関連語

表示回数: 3167

主な類語・関連語

ha ao ri ko haru ryo ari ren coco su ro mi ami ik fu sh non kim em kana na rai ka kami buki ku mika zou yuu maki chi sen gyo yo uma ken yosi shi ji shiro hei mei tuki uki usagi taro saku kazu ki kko noki jyu uka masa aki sugi ichiro koto suna mugi iki sono hiro buta huku chii syo pika oya ryu ya taka kei tyan yuka koh saki yan uru kino rei jin yami nasu aru fumi rin oka sato yaku kou yama asa momo :@ _2525 oru toku ako bata hiko otome kyu eda eru nobu yuki Masa Kou saba kumi duki nosuke mako kky kamo Yuki Ko riku aka shimo zu ba kun Yu ru kani suda Kei chiyo Ka sima yuzu
Wikipedia 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 ka 74%
2 kami 73%
3 buki 72%
4 ku 72%
5 mika 72%
6 zou 72%
7 yuu 72%
8 maki 70%
9 chi 70%
10 sen 70%
yahoo_news 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 ka 79%
2 zu 76%
3 buki 75%
4 kami 74%
5 ken 74%
6 yo 74%
7 yuu 74%
8 mika 74%
9 zou 74%
10 ko 74%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 www
2 TOKIO
3 変人
4 そっくり
5 トランプ
6 プログラミング
7 我慢
8 侵略
9 高橋一生
10 尊敬