yuの類語・関連語

表示回数: 3694

主な類語・関連語

ka zu buki kami ken yuu yo mika zou ko ku maki ya gyo ji chi uma sen yosi hei tuki yuki ba ki kazu mei uki shiro na ichiro kun chii sugi kko jyu taro syo saku buta usagi shi masa koto suna mugi sono uka huku noki aki pika hiro kim koh tyan oya Yu rei Ko saki kou yuka taka iki nasu uru kino ako rin hiko ryu sato otome oru _2525 Kei chiyo kani yan ru duki aru Masa yami kky asa kei suda sima yaku yuzu eda bata yama Ka kumi jin mari toko Kou toku fumi nosuke riku saba hiji momo eru kyu nobu hata shige
Wikipedia 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 buki 74%
2 kami 74%
3 ka 74%
4 zou 73%
5 yuu 73%
6 mika 73%
7 ku 73%
8 yo 73%
9 gyo 72%
10 maki 72%
yahoo_news 上の
「yu」

類語・関連語 類似度
1 ka 79%
2 zu 76%
3 buki 75%
4 kami 75%
5 ken 74%
6 yo 74%
7 yuu 74%
8 mika 74%
9 zou 74%
10 ko 74%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 アラサー
2 菅田将暉
3 変人
4 我慢
5 支配
6
7 キリスト
8
9 判断
10 理解